Kód oboru:

82-45-P/01

Obor zpěv

Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři

Charakteristika oboru:

Odborná příprava má teoreticko-praktický charakter, s výraznou převahou praktické výuky. Žáci získají základní přehled o vývoji hudebního umění a hudební tvorby, seznámí se s tvorbou významných hudebních skladatelů, naučí se poslechem určovat jejich stěžejní díla a hodnotit interpretační umění pěveckých osobností. Získají také přehled o vývoji hudebních nástrojů, osvojí si hudební teorii, a v rozsahu potřebném pro obor se naučí hrát na některý hudební nástroj. Rovněž se zorientují v základech hudebního managementu a získají základní vědomosti a dovednosti ve využívání programového vybavení v oblasti hudby. Tyto obecné vědomosti a dovednosti dále využívají ve speciální odborné přípravě v rámci jednotlivých zaměření oboru. Speciální odborná příprava se zaměřuje podle talentových předpokladů a zájmu žáků na různé oblasti pěveckého umění. Může se jednat např. o klasický zpěv, populární zpěv apod. V zastoupení možných zaměření/profilací se jednotlivé konzervatoře liší. Ve všech zaměřeních oboru je ve velké míře uplatňována individuální výuka a je zcela nezbytné, aby žáci věnovali mimo vyučování značný časový prostor samostatnému vlastnímu cvičení. Všichni žáci, bez ohledu na zaměření oboru, si rovněž osvojí základní vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon pedagogických činností. Umělecko-pedagogická příprava je soustředěna převážně do posledních dvou ročníků vzdělávání. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání náročné talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Hudební výchova, Výtvarná výchova, Výchova k občanství
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi oboru jsou připraveni uplatnit se v široké oblasti pěveckého interpretačního umění. Konkrétní oblast jejich uplatnění vyplývá ze zaměření absolvované odborné přípravy. Může se jednat např. o klasický zpěv, populární zpěv apod. Tyto činnosti mohou vykonávat jak samostatně, tak i v divadelních a koncertních souborech.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 13 škol.

Vyhledat školy, které obor zpěv nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...