Kód oboru:

82-47-P/01

Obor hudebně dramatické umění

Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři

Charakteristika oboru:

Odborná příprava má teoreticko-praktický charakter, s výraznou převahou praktické výuky. Žáci získají základní přehled o vývoji divadla a dramatické tvorby, seznámí se s tvorbou významných dramatiků, scénografů, režisérů a herců, naučí se ji analyzovat a hodnotit. Získají také základní orientaci ve vývoji hudebního umění a dalších druhů umění souvisejících s dramatickým uměním. Osvojí si rovněž základy hudební teorie a v rozsahu potřebném pro obor se naučí hrát na některý hudební nástroj. Tyto obecné vědomosti a dovednosti dále využívají ve speciální odborné přípravě v rámci jednotlivých zaměření oboru.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Hudební výchova, Výtvarná výchova, Výchova k občanství
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi oboru jsou připraveni uplatnit se v oblasti, která vyplývá ze zaměření absolvované odborné přípravy. Uplatní se zejména jako výkonní umělci v divadle, filmu, televizi a rozhlase.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 6 škol.

Vyhledat školy, které obor hudebně dramatické umění nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...