Kód oboru:

23-52-H/01

Obor nástrojař

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí především seřizovat, opravovat a provádět zkoušky nástrojů a pracovních pomůcek. V teoretickém vyučování získají dovednosti čtení strojírenských výkresů, schémat a technologické dokumentace, poznají druhy a vlastnosti materiálů a způsoby jejich označování. V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů používaných ve strojírenství, naučí se sestavovat nástroje a pracovní pomůcky a vyrábět jejich součásti. V laboratořích získají dovednosti měření technických veličin. Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Největší skupinou nástrojů jsou nástroje a jiné výrobní pomůcky pro strojírenství. Mohou jimi však být i chirurgické nástroje nebo nožířské výrobky. Zájemcům proto doporučujeme dotázat se příslušné školy na oblast, pro kterou žáky připravuje.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti, Fyzika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, připravení především vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Nástroji přitom mohou být řezné nástroje ke strojnímu obrábění materiálů, nástroje k plošnému a objemovému tváření kovů, formy k tváření plastů a tlakovému lití kovů, razidla, tiskací a razicí válce, nože, nůžky aj. nožířské výrobky, nástroje pro humánní a veterinární lékařství apod.; pracovními pomůckami mohou být přípravky a měřidla pro strojírenskou výrobu, pomůcky používané v humánním a veterinárním lékařství apod. Absolventi se mohou uplatnit jako nástrojaři, chirurgičtí nástrojaři, nožíři, rytci kovů, rýsovači. Absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo v oborech orientovaných na podnikání.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 44 škol.

Vyhledat školy, které obor nástrojař nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...