Kód oboru:

26-51-E/01

Obor elektrotechnické a strojně montážní práce

Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí volit odpovídající pracovní postupy, při práci využívat technickou dokumentaci, elektrotechnické a strojírenské materiály, prvky a součástky. Provádět pod dohledem a podle pokynů odpovědného pracovníka přípravné práce pro elektrické rozvody, připravovat instalace a zapojení vodičů, zásuvek apod. Zapojovat a odpojovat pájením elektrické a elektronické součástky. Vykonávat po zaučení pracovní úkony na technických zařízeních v souladu s odbornou dokumentací. Udržovat dle pokynů odpovědného pracovníka určené zařízení v provozu. Žáci podle pokynů a pod dohledem odpovědného pracovníka měří základní elektrotechnické veličiny, montují a demontují elektromechanické výrobky a zařízení, instalují součástky a části elektrických strojů, elektronických přístrojů a zařízení. Osvojí si dodržovat bezpečnost práce a technologické postupy závazné pro jednotlivé pracovní činnosti.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi naleznou široké uplatnění při vykonávání pracovních činností ve výrobě, montáži nebo i demontáži elektrotechnických zařízení. Absolventi provádějí na pracovišti požadované elektrotechnické, elektroinstalační, montážní a strojně montážní práce, obsluhují výrobní zařízení a provádějí nenáročnou údržbu na zařízeních elektrotechnického a strojírenského charakteru. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...