Kód oboru:

26-51-H/02

Obor elektrikář - silnoproud

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru:

Žáci rozlišují při práci různá bezpečnostní a kvalitativní specifika pro nízké, vysoké a velmi vysoké napěťové a výkonové úrovně. Naučí se připojovat, opravovat a udržovat elektrické přístroje, stroje a zařízení především v oblasti vysokého a velmi vysokého napětí. Provádějí v elektrorozvodné síti elektrické instalace, připojují, kontrolují, zkoušejí a měří elektrospotřebiče, elektrické přístroje a součástky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Matematika, Fyzika, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi se uplatní při výkonu povolání elektrikář především se zaměřením pro silnoproud a v dalších příbuzných povoláních, ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění údržby a provozu elektrických zařízení.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 67 škol.

Vyhledat školy, které obor elektrikář - silnoproud nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...