Kód oboru:

26-57-H/01

Obor autoelektrikář

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí kontrolovat, udržovat a opravovat elektrické a elektronické části motorových vozidel. Seznámí se s konstrukcí silničních motorových vozidel, s jejich jednotlivými částmi a poznají jejich funkci. Osvojí si efektivní postupy vyhledávání závad na elektrotechnických systémech vozidla, opravují a seřizují jejich části.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Matematika, Fyzika, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Uplatní se při výkonu povolání autoelektrikář. Získané kompetence umožní absolventům pracovat v různých opravárenských provozech a autoservisech při provádění montáží, demontáží, při opravách a údržbě elektrických a elektronických částí silničních motorových vozidel, při obsluze diagnostických zařízení apod. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 44 škol.

Vyhledat školy, které obor autoelektrikář nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...