Kód oboru:

28-57-H/01

Obor výrobce a dekoratér keramiky

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí vykonávat pracovní činnosti v celé oblasti keramické výroby, při ruční a strojní výrobě, na výrobních linkách, pracovat s nářadím, obsluhovat stroje a zařízení a provádět jejich běžnou údržbu. Žáci jsou vedeni k dodržování technologické kázně, výrobě zdravotně nezávadných výrobků, ovládají základní techniky přípravy keramických hmot, výroby střepu, výroby forem a jejich skladování, glazování a broušení, dekorování a výpalu keramických výrobků, dohotovují výrobky předepsaným výrobním způsobem s ohledem na jejich funkčnost a kvalitu. Třídí keramické výrobky podle kvality, provádějí jejich značení, balí je a expedují. Žáci mohou uplatňovat své talentové vlohy zejména při ruční výrobě keramických výrobků.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Výtvarná výchova
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi se uplatní v oblasti keramické výroby při výkonu povolání keramik, keramik modelář, dekoratér keramiky. Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu a získat maturitní vzdělání.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 7 škol.

Vyhledat školy, které obor výrobce a dekoratér keramiky nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...