Kód oboru:

28-58-H/01

Obor sklář - výrobce a zušlechťovatel skla

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru:

Žáci se připravují na širokou oblast sklářské výroby dané zaměřením oboru vzdělání, tj. na výrobu dutého a lisovaného skla, výrobu technického skla, broušení a rytí skla, malbu skla, výrobu sklářských forem, tavení skloviny, obsluhu strojního zařízení pro výrobu technického a užitkového skla. Žáci se naučí posuzovat vlastnosti a kvalitu prvotních surovin a materiálů, pracovat s nářadím, tavit sklovinu a tvarovat skleněné polotovary, provádět povrchové úpravy a zušlechťování skleněných výrobků. Žáci se naučí ovládat základní technologie a dodržovat technologickou kázeň, obsluhovat stroje a zařízení, provádět jejich běžnou údržbu. Žáci mohou uplatňovat své talentové vlohy zejména při individuální výrobě sklářských výrobků.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Výtvarná výchova
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi se uplatní v oblasti sklářské výroby při výkonu povolání sklář nebo na pozicích sklář dutého skla, sklář lisovaného skla, sklář technického skla, tavič skloviny, malíř skla, brusič a rytec skla. Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu a získat maturitní vzdělání.

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...