Kód oboru:

28-63-H/01

Obor výrobce bižuterie a dekorativních předmětů

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí vykonávat pracovní činnosti v celé oblasti bižuterní výroby dané zaměřením oboru vzdělání, tj. na výrobu skleněné bižuterie, kovové bižuterie, dekorativních předmětů a výrobu vánočních ozdob. Žáci se naučí volit a připravovat materiál pro výrobu, pracovat s nářadím, obsluhovat stroje a zařízení, provádět jejich běžnou údržbu, ovládat technologické postupy hlavních typů výrobků, technologii povrchových úprav a základní operace při zušlechťování výrobků, posuzovat kvalitu výrobků, provádět značení výrobků, balit je a expedovat. Žáci mohou uplatňovat své talentové vlohy a podílet se na výtvarném provedení výrobků.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Výtvarná výchova
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi se uplatní při výkonu povolání výrobce bižuterie v oblasti výroby skleněné a kovové bižuterie, při výrobě vánočních ozdob a dekorativních předmětů. Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu a získat maturitní vzdělání.

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...