Kód oboru:

29-51-E/01

Obor potravinářská výroba

Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí připravovat, upravovat a zpracovávat suroviny, pomocné látky a přísady pro příslušnou potravinářskou výrobu, zejména při výrobě cukrářských výrobků, mlékárenských nebo masných a uzenářských výrobků, tj. dodržovat technologické postupy a vykonávat jednodušší činnosti při ruční i strojové výrobě potravin, obsluhovat jednoduché stroje a zařízení ?ve vybraných provozech, včetně balení a etiketace potravinářských výrobků, posuzovat senzoricky kvalitu surovin, meziproduktů a hotových výrobků, uchovávat a skladovat hotové výrobky nebo polotovary, vést jednoduchou provozní evidenci a dodržovat hygienické předpisy a normy s cílem zajistit výrobu bezpečných potravin i jejich prodej.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi se uplatní při výkonu jednoduchých činností u povolání cukrář, řezník – uzenář, mlékař nebo při obsluze potravinářských strojů jako zaměstnanci příslušných potravinářských firem. Jsou připraveni vykonávat jednoduché činnosti při ruční výrobě cukrářských, masných, uzenářských nebo mlékárenských výrobků včetně obsluhy jednoduchých strojů a technologických zařízení. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 42 škol.

Vyhledat školy, které obor potravinářská výroba nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...