Kód oboru:

29-51-E/02

Obor potravinářské práce

Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí připravovat, upravovat a zpracovávat suroviny, pomocné látky a přísady pro potravinářskou výrobu, zejména pekařskou, cukrovinkářskou nebo konzervárenskou, tj. dodržovat technologické postupy a vykonávat jednoduché činnosti při ruční i strojové výrobě potravin (například chleba, běžného pečiva, nečokoládových i čokoládových cukrovinek aj.), obsluhovat jednoduché stroje a zařízení v potravinářském provozu, včetně balení a etiketace výrobků, posuzovat pomocí jednoduchých senzorických metod kvalitu surovin, meziproduktů a hotových výrobků, uchovávat hotové výrobky nebo polotovary, vést jednoduchou provozní evidenci a dodržovat hygienické předpisy a technologické normy s cílem zajistit výrobu bezpečných potravin i jejich prodej.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi se uplatní při přípravě surovin a obsluze potravinářských strojů zejména v pekařské, cukrovinkářské nebo konzervárenské výrobě jako zaměstnanci příslušných potravinářských firem. Jsou připraveni vykonávat jednoduché činnosti při zpracování surovin na potravinářské výrobky, zejména obsluhovat jednoduché stroje a technologická zařízení. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 14 škol.

Vyhledat školy, které obor potravinářské práce nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...