Kód oboru:

29-51-H/01

Obor výrobce potravin

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí zpracovávat suroviny, pomocné látky a přísady na příslušné potravinářské výrobky, tj. cukrovinkářské, konzervárenské, sladovnické a pivovarnické, mlékárenské, mlynářské, případně vinařské. Žáci zvládnou technologické postupy a činnosti související s přípravou a úpravou surovin a jejich zpracováním na příslušné potravinářské výrobky, naučí se skladovat, balit a expedovat hotové výrobky, obsluhovat a provádět základní údržbu technologického zařízení, zjišťovat případné závady technologického procesu včetně funkce strojů a příslušných zařízení a řešit samostatně běžné problémy, vést předepsanou evidenci výroby, posuzovat kvalitu surovin, meziproduktů a hotových výrobků, dodržovat hygienické předpisy a normy při výrobě a zajišťovat tak výrobu bezpečných potravin.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Chemie, Přírodopis, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi se uplatní při výkonu povolání výrobce potravin v pozici zaměstnance v příslušné potravinářské výrobě při průmyslovém zpracování surovin, pomocných látek a přísad na výrobky cukrovinkářské, konzervárenské, sladovnické a pivovarnické, mlékárenské, mlynářské, případně vinařské. Absolventi jsou připraveni obsluhovat výrobní linky a provádět základní údržbu technologického zařízení, hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků podle standardů, skladovat, balit a expedovat hotové výrobky. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech potravinářského zaměření nebo orientovaných na podnikání.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 15 škol.

Vyhledat školy, které obor výrobce potravin nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...