Kód oboru:

29-53-H/01

Obor pekař

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí zpracovávat suroviny, pomocné látky a přísady na pekařské výrobky, tj. zvládnout technologické postupy a činnosti při ruční i strojové výrobě chleba a pečiva, obsluhovat stroje a strojní zařízení v celém pekárenském provozu, včetně balení a etiketace pekařských výrobků, zjišťovat případné závady technologického procesu včetně funkce strojů a příslušných zařízení a řešit samostatně běžné problémy, vést předepsanou evidenci výroby, posuzovat kvalitu surovin, meziproduktů a hotových výrobků, dodržovat hygienické předpisy a normy při výrobě a zajišťovat tak výrobu bezpečných potravin, uchovávat pekařské výrobky a dodržovat zásady prodeje.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Chemie, Přírodopis, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi se uplatní při výkonu povolání pekař jako zaměstnanci velkých, středně velkých i malých pekáren, jsou připraveni vykonávat činnosti při výrobě pekařských výrobků, obsluhovat a provádět základní údržbu technologického zařízení, vykonávat činnosti související s prodejem pekařských výrobků. Po nezbytném zapracování jsou rovněž připraveni vykonávat podnikatelskou činnost. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech potravinářského zaměření nebo orientovaných na podnikání.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 35 škol.

Vyhledat školy, které obor pekař nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...