Kód oboru:

31-58-H/01

Obor krejčí

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí zpracovávat technické nákresy a technické popisy oděvů, konstruovat základní střihy jednotlivých dílů a součástí oděvů z naměřených hodnot tělesných rozměrů zákazníků, základům modelování oděvů, uplatňovat estetické cítění při konstrukčním a modelovém řešení oděvů, sledovat módní trendy. Naučí se zpracovávat technologickou dokumentaci pro individuální výrobu oděvů a zhotovovat oděvní výrobky individuálním a hromadným způsobem. Vzhledem k šíři oboru se žáci mohou připravovat v některém ze zaměření oboru, např. na zhotovování dámských oděvů, zhotovování pánských oděvů, zhotovování oděvů (vybrané dámské a pánské oděvy), na modelovou výrobu oděvů, na výrobu a chemické čištění oděvů apod.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti, Matematika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi najdou uplatnění jako krejčí v pozici zaměstnanců ve velkých, středně velkých i malých oděvních firmách. Budou připraveni plnit pracovní úkoly při zhotovování různých druhů oděvů, např. dámských oděvů nepodšitých a podšitých, tj. sukní, kalhot, halenek, šatů, sak a plášťů, nebo pánských oděvů nepodšitých a podšitých, tj. kalhot, vest, sak, bund a plášťů, a to individuálním nebo hromadným způsobem. Mohou se uplatnit i při výrobě a opravě dětských oděvů, prádla a jiných šitých výrobků, při přejímce a výdeji oděvů a jiných textilií zákazníkům v prádelnách a chemických čistírnách. Po získání nezbytné praxe se mohou uplatnit i jako podnikatelé v malých firmách a v živnostech. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech oděvního zaměření nebo orientovaných na podnikání.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 19 škol.

Vyhledat školy, které obor krejčí nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...