Kód oboru:

31-59-E/01

Obor šití oděvů

Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí číst jednoduché technické nákresy a technické popisy výrobků, číst značky pro spojovací proces na oděvních komponentech, číst technologické postupy, obsluhovat oděvní stroje a zařízení na úsecích spojovacího, tvarovacího a dokončovacího procesu a pečovat o ně. Dále se naučí šít na šicích strojích a ručně, provádět montáže dílů a součástí oděvů, montáže výrobků, díly a součásti oděvů žehlit mezi jednotlivými operacemi a tvarovat, výrobky dokončovat a provádět konečné žehlení a tvarování.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi se uplatní jako šičky, šiči v pozici zaměstnanců ve velkých, středně velkých i malých firmách pro výrobu šité konfekce. Budou připraveni plnit pracovní úkoly při výrobě oděvů, tzn. že budou zhotovovat individuálním a hromadným způsobem jednoduché dámské oděvy, např. sukně, kalhoty, halenky, šaty. Mohou se uplatnit i při výrobě jiných jednoduchých oděvních výrobků, popřípadě jiných šitých výrobků, a při opravách oděvů. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 13 škol.

Vyhledat školy, které obor šití oděvů nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...