Kód oboru:

34-52-H/01

Obor tiskař na polygrafických strojích

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru:

Žáci získají manuální dovednosti a návyky při práci na tiskových strojích a zařízeních, včetně jejich ošetřování, seřizování a základní údržby. Naučí se ovládat technologické postupy s ohledem na použitou techniku, druh tiskovin, potiskovaný materiál a tiskový stroj. Součástí vzdělávání je i zvládnutí problematiky přípravy tiskových forem, řízení kvality tiskové produkce a získání přehledu o polygrafickém výrobním odvětví a orientaci v příbuzných polygrafických oborech.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Český jazyk, Matematika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi oboru vzdělání se uplatní v polygrafickém průmyslu při obsluze tiskových strojů, přípravě a zhotovování tiskových forem. Jsou schopni samostatně a kompletně produkovat tištěné materiály a provádět údržbu polygrafických strojů. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem oboru vzdělání polygrafický průmysl.

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...