Kód oboru:

34-53-H/01

Obor reprodukční grafik

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí zajišťovat technologickou přípravu textových a obrazových podkladů, vytvářet vhodný design výrobků (např. letáků, oznámení, knih, novin a časopisů), vykonávat všechny pracovní činnosti v procesu předtiskové přípravy a zpracování výrobků, tj. volit vhodné pracovní pomůcky, počítačové programy pro konkrétní pracovní postupy a dokonale ovládat polygrafické techniky a technologie, tvořit grafické návrhy a provádět grafickou úpravu tiskovin. Součástí vzdělávání je i ovládání reprodukčních přístrojů a práce s elektronickými systémy reprodukčních pracovišť. Žáci se rovněž naučí orientovat se ve výtvarných technikách ve vztahu k polygrafii, výrazových možnostech barev a světla a uplatňovat kreativní přístup při řešení grafické úpravy tiskovin.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Český jazyk, Matematika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi oboru vzdělání reprodukční grafik jsou připraveni samostatně a kompletně zpracovávat textové podklady ve výrobní fázi reprodukce, retuše, montáže a zhotovení tiskové formy. Uplatnit se mohou v reklamních agenturách, reprodukčních a typografických studiích, ve studiích DTP a DTR, ve výrobních úsecích nakladatelství a vydavatelství, případně v oblasti obalové techniky. Dále mohou pokračovat v nástavbovém studiu oboru polygrafický průmysl.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 15 škol.

Vyhledat školy, které obor reprodukční grafik nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...