Kód oboru:

34-53-L/01

Obor reprodukční grafik pro média

Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou

Charakteristika oboru:

Náplní oboru je získání dovedností v oblasti zpracování rukopisů, sazby textů, reprodukce obrazových předloh a montáže prostřednictvím moderní počítačové techniky. Žáci se učí pracovat s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací, používat vhodné výrazové prostředky, materiály, orientovat se v základních principech tisku a volit vhodný způsob zpracování vzhledem technickým a programovým možnostem. Žáci dokonale ovládnou základní i speciální polygrafické techniky a technologie a provádět grafickou úpravu tiskovin. Velký důraz je kladen na estetické principy, tj. znalosti z dějin umění, přenos a šíření textových a obrazových informací, orientaci ve výtvarných grafických technikách, výrazových možnostech barev a světla. Je uplatňován kreativní přístup při úpravě tiskovin.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Český jazyk, Matematika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi oboru se mohou uplatnit jako produkční při výrobě časopisů, knih a reklamních materiálů, v pozici vedoucího ve středně velké tiskárně. Dále se mohou uplatnit ve všech firmách a institucích, které se zabývají přípravou a zpracováním grafických digitálních dat (např. ve vydavatelstvích, nakladatelstvích, redakcích periodik, grafických ateliérech, případně v oblasti webdesignu a výroby multimediálních prezentací). Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách v polygrafických oborech, případně na vyšších odborných školách v oborech grafického zpracování tiskovin.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 10 škol.

Vyhledat školy, které obor reprodukční grafik pro média nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...