Kód oboru:

39-41-L/02

Obor mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí provádět montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a instalatérských zařízeních, tj. spojovat trubní a elektrotechnické materiály, sestavovat rozvody, vypracovávat kalkulaci nákladů a rozpočty jednoduchých akcí, montovat zařizovací předměty, spotřebiče, osazovat měřidla, instalovat a propojovat jednotlivé části rozvodů včetně jejich prvků, kontrolovat instalaci, přezkušovat její funkci, připojovat na zdroje, zapojovat, uvádět do provozu, diagnostikovat a opravovat zařízení s pomocí technické dokumentace a měřicí techniky. Žáci se také naučí číst a vytvářet technickou dokumentaci a provádět měření.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Fyzika, Matematika, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi se mohou uplatnit při vykonávání odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech jako instalatér, provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřicích a regulačních zařízení, elektrotechnik, provozní technik aj. Po získání praxe mohou zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků, servisních techniků, vedoucích provozoven apod., dále se mohou uplatnit v samostatném podnikání v oblasti technických zařízení budov a elektrotechnických zařízení. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v elektrotechnice a stavebnictví.

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...