Kód oboru:

41-52-H/01

Obor zahradník

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí upravovat prostředí pro pěstování rostlin, používat průmyslová a statková hnojiva, provádět ochranu rostlin a generativně i vegetativně množit rostliny. Naučí se také pěstovat a ošetřovat zeleninu, květiny, ovocné a okrasné dřeviny, poznávat základní sortiment zeleniny, ovoce, květin a okrasných dřevin. Budou také umět zhotovovat vazačské a aranžérské výrobky k různým příležitostem. V oblasti sadovnických a krajinářských úprav se žáci naučí základní zeměměřické práce, zakládat a udržovat sadovnické a krajinářské úpravy, vysazovat a ošetřovat rostliny a zakládat a udržovat zatravněné plochy. K výkonu uvedených činností se žáci také naučí používat a udržovat zahradnické nářadí a zahradnickou techniku, provádět její údržbu a pracovat s malou mechanizací.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Přírodopis, Praktické činnosti, Chemie
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi se uplatní na trhu práce zejména v oblasti zahradnické, resp. rostlinné výroby v povolání zahradník. Jsou připravováni pro výkon činností především v následujících oblastech: ovocné a okrasné školkařství, pěstování květin, ovoce a zeleniny, zakládání a údržba sadovnických a krajinářských úprav a floristika. V závislosti na případném zaměření školy se absolventi mohou také uplatnit v oblasti vinohradnictví a vinařství, včelařství, technologii zpracování ovoce a zeleniny, agroturistiky apod. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oboru zahradnického zaměření nebo v oboru orientovaném na podnikání.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 47 škol.

Vyhledat školy, které obor zahradník nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...