Kód oboru:

53-41-H/01

Obor ošetřovatel

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru:

Žáci získávají znalosti a dovednosti související s uspokojováním biologických, psychických a sociálních potřeb pacientů a učí se poskytovat činnosti základní ošetřovatelské péče, tj. provádět hygienickou péči o pacienty, upravovat lůžko, pomáhat při podávání stravy, pečovat o vyprazdňování pacientů, podílet se na dezinfekci a sterilizaci zdravotnických prostředků a prádla a asistovat při určených ošetřovatelských, diagnostických a léčebných výkonech.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Český jazyk, Přírodopis, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi se uplatní ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích. Absolventi se mohou dále vzdělávat na středních odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 63 škol.

Vyhledat školy, které obor ošetřovatel nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...