Kód oboru:

66-41-L/01

Obor obchodník

Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou

Charakteristika oboru:

Obor připravuje žáky jak po stránce teoretické, tak i prakticky pro široké spektrum ekonomických, obchodních, administrativních a organizačních činností spojených s provozem a řízením maloobchodní jednotky či obchodní firmy. Jedná se zejména o činnosti marketingové a prodejní, vedení účetnictví, vyřizování obchodní korespondence, financování podniku, personální činnosti.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Výchova k občanství, Cizí jazyk, Matematika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolvent se uplatní v organizacích a podnicích v oddělení nákupu a prodeje zboží, například jako obchodník, obchodní referent, obchodní zástupce, odbytář, zásobovač zbožíznalec, vedoucí úseku prodeje. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména oborů ekonomických, oborů z oblasti pedagogiky, učitelství a sociální péče a oborů gastronomických.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 25 škol.

Vyhledat školy, které obor obchodník nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...