Kompletní seznam studijních oborů

Stupně vzdělání: vyšší odborné vzdělání v konzervatoři jedná se o studium v uměleckých oborech. absolventi získají vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom absolventa konzervatoře, za jménem pak mohou uvádět označení dis. (jako "diplomovaný specialista"). vzdělání lze ukončit i maturitní zkouškou. délka většiny oborů trvá 6 let a je určena uchazečům po splnění povinné školní docházky. výjimku tvoří obor tanec, který trvá 8 let a je určen uchazečům po 5. ročníku základní školy., vyšší odborné vzdělání studium je určeno pro maturanty, kteří si tak prohloubí své všeobecné, odborné i praktické znalosti a dovednosti. absolventi získají vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa, náleží jim označení diplomovaný specialista (dis). v denní formě trvá studium nejčastěji 3 roky (někdy 3,5 roku).

Strana 1

Následující

:

:

: